Cây đa dáng Con gà

Posted on Tháng Bảy 7, 2011

1


Cây đa dáng Con gà

Mô tả: Cây rất nhiều rễ, 5 tay. Chiều cao 1.2m, dài 1.6m.

Giá bán: 45 triệu đồng.

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Cây thế