Cây duối dáng Thiên Nga

Posted on Tháng Bảy 7, 2011

9


Cây duối dáng Thiên Nga

Mô tả: Cây gồm 15 tán. Chiều cao: 1.4m, rộng 1.4m.

Giá: 50 triệu đồng.

Cây duối dáng Thiên Nga

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Cây thế