Cây Dâu Da dáng Thiên Mã

Posted on Tháng Bảy 9, 2011

8


Mô tả: Cây Dâu Da dáng Thiên Mã. Chiều cao 1.7m, Chiều rộng 2.1m, đường kính thân 60cm.

Giá bán: 85 triệu đồng.

Cây Dâu Da dáng Thiên Mã

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Cây thế